Zvířata - እንስሳት

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. ስለሁሉ እንስሳት እንማር፤ ድመት፣ውሻ፣አሳ ወፍ

Taal Woord: Czech
Taal Vertaling: AmharicWord  ·  Translation (transliteration: )
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 ·