Verkorte Uitleg: Oefen

Welke taal wil je leren?

Que língua você fala?


Hindi – historia och egenskaper

Med sina, grovt räknat, 600 miljoner talare är hindi det tredje största språket i världen (tillsammans med engelska och mandarin). Trots att hindi har flera hundra dialekter, liknar de flesta varandra, precis som de kinesiska dialekterna liknar varandra. De flesta hinditalare finns i sydöstra Asien, men den indiska diasporan är också ganska utvecklad.

Ur ett historiskt perspektiv anses hindi vara en direkt ättling från sanskrit, och är del av den indoeuropeiska språkfamiljen. Många språk har haft inflytande och bidragit till hindiskan, varav de viktigaste är persiska, farsi, arabiska, portugisiska, turkiska och engelska såklart, som bidrog med en enorm ökning av vokabuläret. De har alla lämnat sina spår och skapat nutidens hindi, och de har också bidragit till att göra hindi och resten av språken i området mer lika varandra, såsom till exempel urdu (det officiella språket i Pakistan). Så om du planerar att bli en sydasiatisk polyglott, och vill lära dig urdu eller något annat språk eller dialekt i det demografiska området, kommer det vara till stor hjälp om du redan kan hindi.

Ur ett läroperspektiv har hindi några väldigt intressanta egenskaper. Uttalet är ganska enkelt eftersom bokstäverna alltid uttalas exakt som de skrivs, till skillnad från många västerländska språk. De flesta “Lär dig hindi” kurser kommer att börja med att säga att det inte finns några särskilda svårigheter för att studera språket, förutom de något hårda grammatikreglerna.

Lär dig hindi hemifrån

Om du varken har tid eller möjlighet att delta i organiserade, lokala “Lär dig hindi” kurser, överväger du antagligen att göra det på egen hand, hemma. Du har flera alternativ, allt från att köpa en kursbok, ta några gratis lektioner i hindi online, betala för en videokonferens med en hindilärare, eller till och med spela ordspel, antingen online eller offline.

Ordspel på hindi kan vara extremt roliga och kan visa sig vara en jättebra inlärningsmetod. Inte bara hjälper de dig att förbättra ordförrådet och memorisera ord, utan de kan också vara ett fantastiskt alternativ till de stressiga, "allvarliga" lektioner och kurser som finns därute. Dock kan ordspel bara hjälpa dig till viss del, och några av de där allavarliga lektionerna kommer också att krävas. Om du klarar av att komplettera båda och skapa en bra balans mellan jobbigt och roligt, är du på god väg att bli en framtida flerspråkig person.

Sammanfattningsvis kan man säga att vare sig du vill lära dig hindi för affärsändamål eller enbart för att du fascineras av språket, kan du vara säker på att det inte är så svårt som det kan verka, och att det finns hundratals källor att dricka ur för att lära sig. På samma sätt som med andra språk måste du öva kontinuerligt och ägna åtminstone 3-4 timmar i veckan åt att studera detta vackra språk.Articles about Hindi in other languages