พระอาทิตย์  -  太陽

พระอาทิตย์ - 太陽Usage Examples

พระอาทิตย์ (Thailandsk)


太陽 (Japanese)