ดอกไม้  - 

ดอกไม้ - 花Usage Examples

ดอกไม้ (Thailandsk)


(Japanese)