ένα βουνό  - 

ένα βουνό - 山Usage Examples

ένα βουνό (Græsk)


(Japanese)