1시간2 - ጊዜ2

시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. ጊዜዎን አያቃጥሉ

words

      

가족 - ቤተሰብ

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. እንደ በተሰብ ማን አለ?

words

      

감정과 감각 - ስሜት

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. ሰው ፍቅር ስሜት ጥላቻ

words

      

건강, 의학, 위생 - ጤና

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. ዶክተር ያስፈልጎታል? መድሐኒት፣ጤና፣ንጽህና

words

      

건물, 기관 - ሕንፃ

교회, 극장, 기차역, 상점들. ልዩ ልዩ ሕንፃዎች፤ ቤተክርስትያን፣ ሱቅ፣ መደብር

words

      

교육1 - ትምህርት

학교, 대학에 대한 모든 것. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

words

      

교육2 - ትምህርት2

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

words

      

날씨 - አየር

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. የአየሩ ሁኔታ እንዴት ነው?

words      

단위 측정 - መጠን

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. በምን መለካት ይመርጣሉ? ሜትር? ኪሎግራም?

words


      

도구 - መሣሪያ

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. ልዩ ልዩ መሣሪያዎች

words

      

도시, 거리, 교통 - ከተማ

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. ላለመጥፋት ከፈለጉ መንገዱን ይወቁ

words

      

돈, 쇼핑 - ገንዘብ

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. ገንዘቦትን ይቆጥቡ

words

      

동물 - እንስሳት

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. ስለሁሉ እንስሳት እንማር፤ ድመት፣ውሻ፣አሳ ወፍ

words


      

사람들 - ሕዝብ

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!. ዘመድ አዝማድ ጛደኛና ጠላት

words

      

사람의 특징 2 - ጠባይ2

የሰው ጠባይ ለመረዳት

words

      

사람의 특징1 - ጠባይ

내 주변 사람들 묘사해보기. የሰው ጠባይ ለመረዳት

words

      

색상 - ቀለም

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. ቀለማ ቀለም፤ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ

words

      

숫자 - ቁጥር

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ ሚልዮን፣ ቢልዮን

words

      

스포츠, 게임, 취미 - ስፖርት

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. ለመዝናናትና ለጤና ስፖርት ያስፈልጋል

words

      

시간1 - ጊዜ

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. ሰዓቱ ደርሷል ቶሎ ተማሩ

words

      

식물 - ተክል

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. ስለልዩ ልዩ አታክልት

words

      

오락, 예술, 음악 - ማዝናኛ

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. ሙዚቃ፣ ቅኔ፣ ኪነትበብና ሌሎች መዝናኛዎች

words

      

옷 1 - ልብስ

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. አለባበስ ያሳምራል

words

      

옷2 - ልብስ2

አይ አለባበስ!

words

      

음식, 식당, 주방 1 - ምግብ

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. ቆንጆ ምግብ

words

      

음식, 식당, 주방 2 - ምግብ2

맛있는 수업 2. ጣፋጭ ምግብ

words

      

이동, 방향 - እንቅስቃሴ

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. ያልተገላበጠ ያራል!

words

      

인사, 요청, 환영, 작별 - ሰላምታ

사람들과 어울리는 법. የእግዚአብሔር ሰላምታ

words

      

인생과 나이 - ሕይወት

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. መቆየት ደጉ ብዙ አሳየን

words

      

인체 - አካል

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. በሰውነታችን እንኩራ

words

      

일, 비즈니스, 사무실 - ሥራ

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. ምት አይነት ሥራ ይፈልጋሉ?

words

      

자동차 - መኪና

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. በግር ከመሔድ በመኪና ሳይሻል አይቀርም

words

      

자연 - ሥነ ፍጥረት

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. ዓለምን እንንከባከባት

words

      

종교, 정치, 군사, 과학 - ሃይማኖት

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. ስለቁም ነገር እናውራ፡ ሐይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ሳይንስ

words

      

지리 - መልክአ ምድር

국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?. ከየት አገር ኖት?

words

      

직업 - ሞያ

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. ሙያ የሌለው ጦሙን ያድራል

words

      

집, 가구, 집안의 물건들 - ቤት

ቤትና የቤት ቁርሳ ቁርስ

words

Languages: Koreansk, Amharisk, mere...
Undervisning: Koreansk-Amharisk, mere...