กริยาที่หลากหลาย 1 - Razni glagoli 169 words

0 0
Ordsprog: Thai
Oversættelse sprog: Croatian
Word Translation
      0 0 กระจาย raširiti
      0 0 กลายมาเป็น postati
      0 0 กวาด mesti
      0 0 ขน/แบก plakati
      0 0 ขว้าง baciti
      0 0 ขึ้นอยู่กับ ovisiti
      0 0 ขุด kopati
      0 0 คลุม pokriti
      0 0 คิด misliti
      0 0 ชอบมากกว่า preferirati
      0 0 ซ่อน sakriti
      0 0 ซ่อม popraviti
      0 0 ดู gledati
      0 0 ตอบ odgovoriti
      0 0 ตี udariti
      0 0 ต้อง morati
      0 0 ต้องการ trebati
      0 0 ถาม pitati
      0 0 ทำ napraviti
      0 0 ทำ raditi
      0 0 นอนหลับ zaspati
      0 0 นั่ง sjediti
      0 0 ปิด zatvoriti
      0 0 พยายาม smrdjeti
      0 0 พับ presaviti
      0 0 พูด govoriti
      0 0 ฟัง slušati
      0 0 มี imati
      0 0 ยืด rastegnuti
      0 0 รอ čekati
      0 0 รักษา čuvati
      0 0 ร้องไห้ plakati
      0 0 ลืม zaboraviti
      0 0 ล้อมรอบ okružiti
      0 0 วาง staviti
      0 0 สนุก zabavljati
      0 0 สวมเสื้อผ้า obući
      0 0 สวมใส่ nositi
      0 0 สังเกต primjetiti
      0 0 สูบ pušiti
      0 0 ส่ง poslati
      0 0 หลับ spavati
      0 0 หวัง nadati
      0 0 หา naći
      0 0 หา tražiti
      0 0 หายไป nestati
      0 0 อธิบาย opisati
      0 0 ออกจาก otići
      0 0 อาศัย prebivati
      0 0 อาศัย okupirati
      0 0 อ่าน čitati
      0 0 เขียน pisati
      0 0 เข้าใจ razumjeti
      0 0 เท lijevati
      0 0 เป็น/อยู่/คือ biti
      0 0 เป็นของ pripadati
      0 0 เริ่ม početi
      0 0 เลือก odabrati
      0 0 เสนอ ponuditi
      0 0 เห็น vidjeti
      0 0 เอา uzeti
      0 0 เอามา donjeti
      0 0 ใช้ potrošiti
      0 0 ใช้ koristiti
      0 0 ให้ dati
      0 0 ได้กลิ่น smrditi
      0 0 ได้ยิน čuti
      0 0 ได้รับ primiti
      0 0 ไหม้ gorjeti
Languages: Thailandsk, Croatisk, mere...
Undervisning: Thailandsk-Croatisk, mere...