การศึกษา 2 - Education 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. 2. dio naše slavne lekcije o obrazovnom procesu

49 words

0 0
Ordsprog: Thai
Oversættelse sprog: Croatian
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง ruksak
      0 0 การคูณ množenje
      0 0 การทดลอง experiment
      0 0 การบวก dodatak
      0 0 การรวม suma
      0 0 การลบ oduzimanje
      0 0 การหาร odjeljenje
      0 0 คณิตศาสตร์ matematika
      0 0 ความผิดพลาด pogreška
      0 0 จำขึ้นใจ napamet
      0 0 จิตวิทยา psihologija
      0 0 ชอล์ค kreda
      0 0 ชีววิทยา biologija
      0 0 ดาราศาสตร์ astronomija
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน vezano uz školu
      0 0 นิเวศวิทยา ekologija
      0 0 บท poglavlje
      0 0 บวก plus
      0 0 ประวัติศาสตร์ povijest
      0 0 ปริญญา diploma
      0 0 ปากกา kemijska olovka
      0 0 ผิด netočno
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ brbljati
      0 0 ฟิสิกส์ fizika
      0 0 ภูมิศาสตร์ zemljopis
      0 0 มุม kut
      0 0 ยางลบ brisalo
      0 0 ระบบ sistem
      0 0 รัศมี polumjer
      0 0 รูปสามเหลี่ยม trokut
      0 0 ลบ minus
      0 0 ลบ izbrisati
      0 0 วงกลม krug
      0 0 วรรณคดี književnost
      0 0 วาด crtati
      0 0 สนเทศศาสตร์ informatika
      0 0 สังคมวิทยา sociologija
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส četverokut
      0 0 ห้องทดลอง laboratorij
      0 0 เครื่องฉายภาพ projektor
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน školski kolega
      0 0 เรขาคณิต geometrija
      0 0 เรื่อง predmet
      0 0 เศรษฐศาสตร์ ekonomija
      0 0 แก้ปัญหา riješiti
      0 0 โรงเรียนประถม osnovna škola
      0 0 โรงเรียนมัธยม srednja škola
      0 0 ใจความสำคัญ tema
      0 0 ไวยากรณ์ gramatika
Languages: Thailandsk, Croatisk, mere...
Undervisning: Thailandsk-Croatisk, mere...