இயக்கம், திசைகள் - Rörelse, Direktion

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Röd dig sakta, kör säkert

0 words

0 0
Ordsprog: Tamil
Oversættelse sprog: Swedish

Word Translation
Languages: Tamil, Svensk, mere...
Undervisning: Tamil-Svensk, mere...