பல்வேறு பெயரடைகள் - Forskjellige adjektivOrdsprog: Tamil
Oversættelse sprog: Norwegian

Word >> Translation

Languages

Tamil, Norsk, mere

Undervisning

Tamil-Norsk, mere