இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Ordsprog: Tamil
Oversættelse sprog: German

Word >> Translation

Languages

Tamil, Tysk, mere

Undervisning

Tamil-Tysk, mere