כינוי-השם , מילות חיבור, מילות יחס - Pronoms, Conjonctions, Prépositions65 words

0 0
Ordsprog: Hebrew
Oversættelse sprog: French
Word Translation
      0 0 אבל    mais
      0 0 או    aucun
      0 0 אחרי    après
      0 0 איך    comment
      0 0 איפה   
      0 0 אם    si
      0 0 אנחנו    nous
      0 0 אני    je
      0 0 אתה    vous
      0 0 ב    dans
      0 0 בזמן    pendant
      0 0 בין    entre
      0 0 בלי    sans
      0 0 במשך    pendant que
      0 0 בנוסף    d`ailleurs
      0 0 בנוסף    en plus de
      0 0 בנוסף ל    en plus de
      0 0 בפנים    dedans
      0 0 בקרב    entre
      0 0 בשביל    afin que
      0 0 בשביל    pour
      0 0 גם    aussi
      0 0 גם זה ..וגם    l`un et l`autre
      0 0 דבר נוסף    une autre chose
      0 0 דרך    à travers
      0 0 הוא    il
      0 0 היא    elle
      0 0 הם    ils
      0 0 ו    et
      0 0 ובכן    ainsi
      0 0 כולם    tout le monde
      0 0 כי    parce que
      0 0 כל    tout
      0 0 כמו כן    également
      0 0 ל    à
      0 0 לא רק ..אבל גם    pas seulement... mais également
      0 0 לאן   
      0 0 ליד    à côté de
      0 0 ליד    près de
      0 0 למה    pourquoi
      0 0 למרות    malgré
      0 0 לעבר    vers
      0 0 לפי    selon
      0 0 מ    de
      0 0 מאז    depuis
      0 0 מאחורי    derrière
      0 0 מה    que
      0 0 מחוץ ל..    dehors de
      0 0 מי    qui
      0 0 מישהו    quelqu`un
      0 0 מלפנים    devant
      0 0 מסביב    vers
      0 0 מעל לכל    plus que tout
      0 0 משהו    quelque chose
      0 0 מתחת    sous
      0 0 מתי    quand
      0 0 נגד    contre
      0 0 עד    jusqu`à
      0 0 עוד הפעם    encore
      0 0 על    environ
      0 0 על    sur le dessus de
      0 0 על    sur
      0 0 עם    avec
      0 0 רק    juste
      0 0 של מי    à qui
Languages: Hebrew, Fransk, mere...
Undervisning: Hebrew-Fransk, mere...