חינוך 1 - Éducation 1

הכול על בית ספר, מכללה, אוניברסיטה. Tout au sujet de l`école, université

49 words

0 0
Ordsprog: Hebrew
Oversættelse sprog: French
Word Translation
      0 0 אוניברסיטה    l`université
      0 0 אטב נייר    un trombone
      0 0 בית הספר    une école
      0 0 דף    une feuille
      0 0 האמת    la vérité
      0 0 חופשה    les vacances
      0 0 חוק    une régle
      0 0 כימיה    la chimie
      0 0 כיתה    une salle de classe
      0 0 להבין    comprendre
      0 0 להשוות    égaler
      0 0 לוח    un tableau
      0 0 לחלק    diviser
      0 0 ללמד    enseigner
      0 0 ללמוד    étudier
      0 0 לספור    compter
      0 0 מבחן    un examen
      0 0 מדעי המחשב    l`informatique
      0 0 מדפסת    une imprimante
      0 0 מוזיאון    un musée
      0 0 מחברת    un cahier
      0 0 מחשב    un ordinateur
      0 0 מחשבון    une calculatrice
      0 0 מילה    un mot
      0 0 מילון    un dictionnaire
      0 0 מסך    un moniteur
      0 0 מקלדת    un clavier
      0 0 סוג    un type
      0 0 סטודנט    un étudiant
      0 0 סימן קריאה    un signe de ponctuation
      0 0 סימן שאלה    un point d`interrogation
      0 0 סמל    un symbole
      0 0 סמסטר    un semestre
      0 0 ספר    un livre
      0 0 ספריה    une bibliothèque
      0 0 סרגל    une régle
      0 0 עיפרון    un crayon
      0 0 פרשנות    un commentaire
      0 0 ציון    une note
      0 0 קו    une ligne
      0 0 קובץ    un dossier
      0 0 קורס    un cours
      0 0 רעיון    une idée
      0 0 רשימה    une liste
      0 0 שילוב    une combinaison
      0 0 שיעורי בית    les devoirs
      0 0 שנת לימודים    l`année scolaire
      0 0 תלמיד    un élève
      0 0 תרגיל    un exercice
Languages: Hebrew, Fransk, mere...
Undervisning: Hebrew-Fransk, mere...