Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - Pronoms, Conjonctions, Prépositions65 words

0 0
Ordsprog: Greek
Oversættelse sprog: French
Word Translation
      0 0 ακριβώς    juste
      0 0 αλλά    mais
      0 0 από    de
      0 0 από τότε    depuis
      0 0 αυτή    elle
      0 0 αυτοί    ils
      0 0 αυτός    il
      0 0 για    pour
      0 0 γιατί    pourquoi
      0 0 γύρω από    vers
      0 0 δίπλα από    à côté de
      0 0 εάν    si
      0 0 εγώ    je
      0 0 είτε    aucun
      0 0 εμείς    nous
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    une autre chose
      0 0 ενάντια    contre
      0 0 ενώ    pendant que
      0 0 έξω από    dehors de
      0 0 επειδή    parce que
      0 0 επιπλέον    d`ailleurs
      0 0 επιπλέον    en plus de
      0 0 επίσης    aussi
      0 0 εσείς    vous
      0 0 έτσι    ainsi
      0 0 και    et
      0 0 και το ένα και το άλλο    l`un et l`autre
      0 0 κάποιος    quelqu`un
      0 0 κατά τη διάρκεια    pendant
      0 0 κάτι    quelque chose
      0 0 κατόπιν    après
      0 0 κάτω από    sous
      0 0 κοντά    près de
      0 0 με    avec
      0 0 μέσα    dedans
      0 0 μέσα    dans
      0 0 μέσω    à travers
      0 0 μεταξύ    entre
      0 0 μεταξύ    entre
      0 0 μέχρι    jusqu`à
      0 0 μπροστά από    devant
      0 0 όλοι    tout
      0 0 όλοι    tout le monde
      0 0 όπου   
      0 0 όπου   
      0 0 όπως και    en plus de
      0 0 όταν    quand
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    pas seulement... mais également
      0 0 πάλι    encore
      0 0 πάνω    sur
      0 0 πάνω από    sur le dessus de
      0 0 πάρ`αυτα    malgré
      0 0 παρομοίως    également
      0 0 περίπου    environ
      0 0 πίσω από    derrière
      0 0 ποιανού    à qui
      0 0 ποιοι    qui
      0 0 προ πάντων    plus que tout
      0 0 προκειμένου    afin que
      0 0 προς    vers
      0 0 προς    à
      0 0 πώς    comment
      0 0 σύμφωνα με    selon
      0 0 τι    que
      0 0 χωρίς    sans
Languages: Græsk, Fransk, mere...
Undervisning: Græsk-Fransk, mere...
Audio Lektioner: Fransk-Græsk