کار، تجارت، اداره - Labor, Negotitatio

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید.

Ordsprog: Farsi
Oversættelse sprog: Latin


Word >> Translation
deordinatio
0 0
uti
0 0
imago
0 0
praebeo
0 0
negotium
0 0
experimentum
0 0
reficere
0 0
character
0 0
constitutum
0 0
ratiocinium
0 0
officina
0 0
diarium
0 0
modus
0 0
consecutio
0 0
retrexere
0 0
computatrum
0 0
dominus
0 0
periodicum
0 0
procuratio
0 0
pietas
0 0
analogium
0 0
littera
0 0
theca
0 0
offerre
0 0
typographus
0 0
laborare
0 0
efficens
0 0
fabrica
0 0
salariarius
0 0
cunctus
0 0
ordinatrum
0 0
liber
0 0
transcribere
0 0
commentarium
0 0
nuntius
0 0
fibiculaa
0 0
commentarium
0 0

Languages

Farsi, Latinsk, mere

Undervisning

Farsi-Latinsk, mere