زندگی، عمر - 인생과 나이

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. 인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습

15 words

0 0
Ordsprog: Farsi
Oversættelse sprog: Korean
Word Translation
      0 0 باروری    출생률
      0 0 بچه    아기
      0 0 تولد    탄생
      0 0 جوان    젊은
      0 0 روز تولد    생일
      0 0 زایمان    출산하다
      0 0 زنده    살아있는
      0 0 زندگی    인생
      0 0 زندگی کردن    살다
      0 0 سن    나이
      0 0 متولد شدن    태어나다
      0 0 مردن    죽다
      0 0 مرده    죽은
      0 0 پیر    늙은
      0 0 پیرشدن    나이를 먹다
Languages: Farsi, Koreansk, mere...
Undervisning: Farsi-Koreansk, mere...