Languages: Finsk, Dansk, mere...
Undervisning: Finsk-Dansk, mere...