Hurtig start: Afspil

What language do you learn?

What language do you speak?


Det russiske sprog

Russisk er klart det mest udbredte og mest talte af alle de slaviske sprog, udover at være det sprog der dækker det meste af Euro Asia regionen. Russisk kategoriseres under den østslaviske sprogstamme, ved siden af ukrainsk eller hviderussisk og det har strukturen solidt tilfælles med disse sprog. Men det russiske sprog har også sine forskelligheder og særegenhed udover den indflydelse der har gjort sig gældende fra andre sproglige tendenser.

Betydningen af det russiske sprog går ikke kun på antallet af russisktalende (omkring 250 millioner), men også på Ruslands økonomiske og politiske magt. Disse faktorer gjorde at russisk blev et af de officielle sprog, der anvendes af de Forenede Nationer og desuden anvendes det også til kommunikation inden for handel og internationale forhold.

Fordi det tales af så mange mennesker og dækker så store områder, har flere dialekter udviklet sig indenfor det russiske sprog gennem tiden. Lingvister kan udpege dusinvis af sådanne dialekter, men de opdeles som regel i tre hovedgrupper, kaldet den nordrussiske, centralrussiske og sydrussiske dialekt.

At lære russisk – hvorfor og hvordan?

Det er nemt at svare på ”hvorfor” spørgsmålet. For det første er Rusland et fascinerende land med en fascinerende kultur og det fascinerer folk at høre det. Fordi Rusland i dag er en international magtfaktor kan din karriere få et skub hvis du lærer russisk fordi der gøres flere og flere forretninger mellem Rusland og den vestlige verden, noget man ville have troet var umuligt for nogle få årtier siden. Når først du har lært sådan et svært, fascinerende sprog, så er der ikke noget der kan afholde dig fra at blive en sand polyglot.

En rigtig god måde at lære russisk på er ved hjælp af internettet. Dette er utrolig nyttigt især hvis du hverken har til eller penge til at begynde på et “Lær russisk” kursus der hvor du bor. På internettet har du friheden til at lære i dit eget tempo og når som helst du har lyst til det. Du kan så at sige være din egen chef (hm… lærer). Der findes dusinvis af gratis russisktimer på nettet derude og alt hvad du skal gøre er at kigge på dem, vælge dem du tror, vil passe dig og følge dem nøje.

Hvis du har problemer med den hastighed hvormed dit ordforråd vokser , kunne du måske forsøge dig med nogle russiske ordforrådsspil . Disse spil vil hjælpe dig med at lære ord udenad på en effektiv måde og give dig en solid udvidelse af dit ordforråd i det hele taget. Disse spil er også ret afslappende og sjove, hvilket kun er til din fordel eftersom alt hvad vi lærer for sjov i stedet for at blive tvunget til det, lagrer sig bedre i vores hjerner.


Languages

Russisk, Dansk, mere

Undervisning

Russisk-Dansk, mere


Articles about Russian in other languages