Hurtig start: Afspil

What language do you learn?

What language do you speak?


Det polske sprogs rødder

Fra en historisk synsvinkel er polsk et indoeuropæisk sprog der hører til den vestslaviske sproggruppe. De første slaviske stammer bosatte sig i det meste af Central- og Østeuropa, hvor de besatte landende mellem Elba mod vest, Balkan mod syd og Volgafloden mod øst. Stammerne begyndte på dette tidspunkt med konstant at opbygge deres egen identitet og de dannede de tre primære slaviske grupper, baseret på geografiske afgrænsninger.

Når sandheden skal frem så er der ingen af de tre slaviske grupper, der har udviklet sig til et stade, hvor de er helt væsensforskellige fra de andre. De tre grupper deler en fælles kulturel delmængde og ikke mindst en sproglig en af slagsen. Polsk er ingen undtagelse og selvom for eksempel en serber ikke umiddelbart kan forstå hvad en polsktalende person siger uden at have studeret det polske sprog på forhånd, så er det meget nemmere for dem at lære sproget. Hvis vi skulle foretage en sammenligning så minder polsk nok mest om tjekkisk eller slovakisk og indbyggere i disse lange kan nemt forstå hinanden uden de store problemer. Derfor vil det være meget lettere for dig at forstå og lære tjekkisk, slovakisk såvel som de fleste andre slaviske sprog, hvis du har lært polsk og dermed kan du blive en polyglot med de slaviske sprog som speciale.

Hvilke muligheder har du for at lære polsk?

De samme som for de fleste andre sprog, internettet er et godt sted at starte med at søge, hvis du gerne vil påtage dig opgaven at lære polsk for dig selv. Gratis polsktimer på nettet er nemme at finde og bruge, nogen er mere brugbare end andre. Det er optil dig at beslutte hvilke af disse kurser du vil gå i gang med såvel som hvorvidt du vil supplere dem en praktisk øvelsesbog eller et “Lær polsk” kursus. Denne kombination gør ofte underværker for sprogbegyndere, så du kan lige så godt prøve det af.

En måde at gøre tingene på er at starte med at forbedre dit ordforråd gennem vedvarende tekstlæsning. Gå i gang med nogle polske tekster fra internettet eller fra lokale bøger og begynd at analysere dem, selvom du ikke for forstår alle ordene og udtrykkene endnu. Slå det op i en ordbog hver gang du støder på et ord du ikke forstår (du bør dog sikre dig at anvendelsen af ordet er den tilsigtede!) og lær ordet udenad.

Når først du har formået at forbedre dit ordforråd en smule og du kan håndtere det polske sprog, kan du begynde på at lære grammatikregler og struktur, begge dele er relativt nemme at forstå set fra de fleste vestlige sprogs synsvinkeler. Forsøm ikke din ordforrådudvidelse i denne periode. Bliv enten ved med at læse tekster med henblik på at lære ord udenad eller spil nogle ordforrådsspil der kan hjælpe dig med det. Ligegyldig hvilken metode du vælger, så er det der tæller i sidste ende, at du bliver nogle ord rigere.


Undervisning

Polsk-Dansk, mere: Polsk


Articles about Polish in other languages