Hurtig start: Afspil

What language do you learn?

What language do you speak?


Det hebræiske sprogs historie

Hebræisk er et af verdens ældste sprog og det er et af de få, der stort set har bevaret dets sammensætning og struktur, eftersom det i dag skrives og tales næsten på samme måde som for 2000 år siden. For eksempel er det hebræiske sprogs stil og struktur, som den anvendes i dag i de fleste bøger, aviser og blade der udgives i Israel, meget lig den, der blev brugt i biblen. Et sjovt fakta om det hebræiske sprogs historie er at det hørte op med at eksistere som talt sprog for næsten 1700 år siden, for at genfødes som et moderne sprog omkring det 19. århundrede. I dag er hebræisk Israels officielle sprog og det tales i den store jødiske diaspora.

Hebræisk tilbagevenden som talt sprog i det 19. århundrede forbindes ofte med navnet Eliezer ben Yehudah. Eliezer var en visionær lingvist og polyglot, der viede hele sit liv til genoplivningen af hans forfædres sprog, tilpassede det til det moderne samfunds stringens og regler og tillod en betragtelig udvidelse af ordforrådet gennem fremmedord. Som følge af Eliezers anstrengelser, blev hebræisk gradvist taget i brug blandt jødiske bosættelser rundt om i Palæstina og da staten Israel blev oprettet i 1948 blev hebræisk det officielle sprog.

Fif til at lære hebræisk

En af de hurtigste måder at lære hebræisk på er på internettet, hvor du kan finde mange gratis hebræisktimer på nettet som du kan starte med. Hvis dette ikke lige er din kop te, kan du altid prøve et lokalt “Lær hebræisk” kursus eller begynde at studere det ved hjælp af en undervisningsbog. Men disse metoder bør kun anses for at være et udgangspunkt for at forstå de basale begreber i hebræisk og hjælpe dig med at forbedre dit ordforråd . Direkte kommunikation er altid en god læremester, så du kan prøve om du kan finde en hebræisk samtalepartner, som kan hjælpe dig eller endda forsøge dig med at lære det gennem videokonferencer med en lærer på nettet (dette kan dog være ganske dyrt).

Det hebræiske sprogs grammatik anses af de fleste studerende for at være nem at forstå, mens det største problem er ordenes stavemåde og udtale. Begge dele er noget der kan forbedres ved hjælp af de ovennævnte metoder, men hvis du føler at de enten er for kedelige eller for stressende, kunne du måske forsøge dig med nogle af de ordforrådsspil som du kan finde i bøger, på lydbånd eller over nettet. Disse spil forbedrer både stavning og udtale og de gør det også nemt for dig at lære ord udenad .

Bemærk at disse fif ikke UDELUKKENDE gælder for hebræisk, men derimod kan bruges til indlæring af en række andre sprog. Husk at indlæringsfærdighederne vokser direkte proportionalt med sprogfærdighederne, så jo mere af et sprog du lærer jo bedre vil du være til at lære et andet sprog for fremtiden. Når først dette sker, så er dét at blive en sand polyglot kun et spørgsmål om tid og ambition.


Languages

Hebrew, Dansk, mere

Undervisning

Hebrew-Dansk, mere


Articles about Hebrew in other languages