Hurtig start: Afspil

What language do you learn?

What language do you speak?


Det tjekkiske sprogs oprindelse og historie

Sammen med en række andre sprog, som for eksempel polsk, slovakisk eller serbisk, udgør tjekkisk en sproggruppe, der er kendt som ”vestslavisk”. Men de øst- og sydslaviske sproggrupper har også haft stor indflydelse på det tjekkiske sprog, således at visse indlæringsmønstre kan ses mellem tjekkisk og ukrainsk, russisk, bulgarsk, kroatisk og makedonsk.

Andre sprog der har præget det tjekkiske omfatter latin, tysk eller gammelt kirkeslavisk, men det gæler også for en række mindre sprog, der blev bragt ind i de tjekkiske områder af nomader. Hver enkelt af dem bidrog med deres egen tilvækst til ordforrådet , drejning af de grammatiske regler, staveformer og ordudtale.

Er der en “nem” måde at lære tjekkisk på?

Svaret på dette spørgsmål afhænger af en række variabler. Hvis dit modersmål har et slavisk fundament eller hvis du er en polyglot, der allerede kan et af de slaviske sprog, vil det være super nemt. Når du lærer tjekkisk grammatik eller sætningsopbygning, vil du ikke naturligt kunne forstå det når det bliver talt til dig, derfor er der behov for at supplere det “Lær tjekkisk” kursus du benytter dig af, med samtale eller lydbånd.

Hvis du aldrig har haft nogen kontakt med et slavisk sprog før du starter på at lære tjekkisk, så er den eneste måde, hvorpå du kan få en god forståelse af sproget og forbedre dit ordforråd , din udtale, stavning og grammatik simpelthen at øve dig. Øv dig, øv dig, øv dig... intet kan sammenlignes med rent faktisk at tale med en indfødt på deres sprog så ofte som muligt. Du er nødt til at blive ved med at bruge de udtryk du har lært og lært udenad og selvom du i starten kun har et begrænset antal udtryk at arbejde med; prøv alligevel at bruge dem så ofte som muligt indtil de falder dig helt naturligt.

Gratis tjekkisktimer på nettet

Der findes mange interessante, informative og sjove hjemmesider, der kan hjælpe dig med at lære tjekkisk. For at hjælpe dig selv på vej kan du supplere de gratis tjekkisktimer på nettet med nogle sjove ordforrådsspil som for eksempel øvelser, quizzer, puslespil eller prøver. Ordforrådsspil gør det meget nemmere for dig at lære ord udenad ud over at det også giver din stavning et løft og i nogle tilfælde kan det også hjælpe på dine udtalefærdigheder. Prøv ikke at fokusere for meget på den tjekkiske grammatik, det er nemlig en fejl som de fleste nybegyndere begår. Selvom grammatik er vigtigt i enhver sprogindlæringsproces, så er det svært at bruge det du har lært i praksis uden et stort ordforråd. Lad grammatikken opbygges naturligt indtil reglerne ikke længere føles som regler, men simpelthen ligger på rygraden.


Languages

Czekoslovaisk, Dansk, mere

Undervisning

Czekoslovaisk-Dansk, mere


Articles about Czech in other languages