ένα βουνό  - 

ένα βουνό - 山Usage Examples

ένα βουνό (Řečtina)


(Japonština)