A Å Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U V W X Y Z

  

Ta reda på hur man ska socialisera med människor. 사람들과 어울리는 법


  

Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på. 외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.


  

Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer. 교회, 극장, 기차역, 상점들


  

Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur. 고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것


  

Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.. 엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!


  

Allt om rött, vitt och blått. 빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기


  

Lär känna världen du lever i. 국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?


  

Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk. 의사에게 아픈것에 관해 말하는법


  

  

Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb. 과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기


  

Allt om kärlek, hat, lukt och beröring. 사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것


  

Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm. 폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것


  

  

Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron. 인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기


  

Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.. 인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습


  

Hur man ska beskriva människor omkring sig. 내 주변 사람들 묘사해보기  

  

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!


  

Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär. 맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것


  

Del två av vår mumslektionen. 맛있는 수업 2


  

  

Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?. 인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?


  

Skydda naturen, din mor!. 우리의 어머니인 자연을 보호합시다!


  

En, två, tre… Miljoner, Miljarder. 하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억


  

  

  

  

  

  

Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.. 이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.


  


  

Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!. 가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``


  

Röd dig sakta, kör säkert. 천천히 움직이고, 안전운전합시다!


  

Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling. 자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것


  

Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.. 대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.


  

Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!. 시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기


  

Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord. 시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.


  

Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal. 예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵


  

Allt om skolan, högskolan, universitet. 학교, 대학에 대한 모든 것


  

Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser. 교육 과정에 대한 중요한 교훈 2


  

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. 나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.


  

Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar. 우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲


  

Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete. 청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들


  

Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?. 요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!