A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

      
  

Auto - Auto

Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


      
  

Beroep - Profese

Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!


      
  

Beweging, Richtingen - Pohyb, směry

Beweeg langzaam, rij veilig. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


      
  

Dieren - Zvířata

Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


      
  

Eten, Restaurants, Keuken 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


      
  

Eten, Restaurants, Keuken 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Lekkere les deel twee. Pokračování lekce k sežrání.


      
  

Familie - Rodina

Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


      
  

Gebouwen, Organisaties - Budovy, organizace

Kerken, theaters, stations, winkels. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


      
  

Geld, Winkelen - Peníze, nakupování

Mis deze les niet. Leer je geld te tellen. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


      
  

Geografie: Landen, Steden… - Zeměpis: Země, města,..

Ken de wereld waarin je leeft. Poznejte svět, ve kterém žijete


      
  

Gereedschap - Nástroje

Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


      
  

Getallen - Čísla

Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


      
  

Gevoel, Zintuigen - Pocity, smysly

Alles over liefde, haat, reuk en tast. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


      
  

Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne - Zdraví, medicína, hygiena

Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy


      
  

      
  

Het leven, Leeftijd - Život, Stáří

Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti      
  

Het menselijk lichaam - Části lidského těla

Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


      
  

      
  

Kleding 1 - Oblečení 1

Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


      
  

      
  

Kleuren - Barvy

Alles over rood, wit en blauw. Vše o červené, bílé a modré


      
  

Maten, Afmetingen - Míry, měření

Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?. Máte raději palce, nebo centimetry?


      
  

      
  

Menselijke trekken 1 - Popis člověka 1

Hoe beschrijf je de mensen om je heen. Jak popsat lidi kolem sebe


      
  

      
  

      
  

Natuur - Příroda

Bescherm moeder natuur!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


      
  

Onderwijs 1 - Vzdělání 1

Alles over school, hogere school, universiteit. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


      
  

Onderwijs 2 - Vzdělání 2

Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


      
  

Planten - Rostliny

Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


      
  

Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap - Náboženství, politika, armáda, věda

Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!      
  

Sport, Spel, Hobby - Sporty, hry, koníčky

Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


      
  

Stad, Straten, Vervoer - Města, ulice, doprava

Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


      
  

Tijd 1 - Čas 1

De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


      
  

Tijd 2 - Čas 2

Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


      
  

Vermaak, Kunst, Muziek - Zábava, umění, hudba

Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

      
  

Weer - Počasí

Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné


      
  

Werk, Zaken, Kantoor - Práce, podnikání, kancelář

Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci