A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

  

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น


  

  

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด


  

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง


  

Come descrivere le persone intorno a voi. วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ


  

  

  

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ


  

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย


  

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร


  

Tutto sul rosso, bianco e blu. ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า


  

Chiese, teatri, stazioni, negozi. โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง


  

Tutto su scuola, collegi e università. ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย


  

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา


  

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต


  


  

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ


  

Preservate la natura, vostra madre!. อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ


  

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย


  

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน


  

  

Preferite pollici o centimetri?. คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?


  

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย


  

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน


  

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู


  

  

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้


  

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?


  

  

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.


  

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ  

Imparate a socializzare con le persone. เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น


  

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส


  

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน


  

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ


  

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน


  

Il tempo scorre. เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย


  

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ


  

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั