A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

  

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo


  

  

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech


  

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.


  

Come descrivere le persone intorno a voi. Jak popsat lidi kolem sebe


  

  

  

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.


  

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Pokračování lekce k sežrání.


  

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře


  

Tutto sul rosso, bianco e blu. Vše o červené, bílé a modré


  

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody


  

Tutto su scuola, collegi e università. Všechno o škole, vysoké a univerzitě


  

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání


  

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života


  

Conoscete il mondo in cui vivete. Poznejte svět, ve kterém žijete  

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka


  

Preservate la natura, vostra madre!. Ochraňujte přírodu, svou matku!


  

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti


  

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci


  

  

Preferite pollici o centimetri?. Máte raději palce, nebo centimetry?


  

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně


  

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy


  

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši


  

  

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře


  

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!


  

  

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!


  

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy  

Imparate a socializzare con le persone. Jak se dostat mezi lidi


  

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku


  

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze


  

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček


  

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení


  

Il tempo scorre. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!


  

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka


  

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné