பல்வேறு பெயரடைகள் - Çeşitli sıfatlarJazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: Turkish