பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Różne Czasowniki 266 words

0 0
Jazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: Polish
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    Pozwalać
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    Trajkotać
   0 0 அறிந்துகொள்வது    Wiedzieć
   0 0 அழைப்பது    Zapraszać
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    Przeszkadzać
   0 0 இணைப்பது    Przyłączyć, przymocować
   0 0 இயலுதல்    Móc
   0 0 இழப்பது    Zgubić
   0 0 உடைப்பது    Łamać
   0 0 உருவாக்குவது    Stworzyć
   0 0 உலர்த்துவது    Suszyć
   0 0 ஊதுவது    Wiać
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    Odkręcić coś
   0 0 எதையாவது திருகுவது    Przykręcić coś
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    Marszczyć brwi
   0 0 ஏமாற்றுவது    Oszukiwać
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    Popełniać błąd
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    Odpoczywać
   0 0 கண்விழிப்பது    Budzić się
   0 0 கவலைப்படுவது    Martwić się o
   0 0 காலியாக்குவது    Opróżniać
   0 0 கிழிப்பது    Drzeć
   0 0 கிழ்ப்படிவது    Słuchać
   0 0 கீழே போடுவது    Upuszczać
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    Nie słuchać
   0 0 குனிவது    Zginać
   0 0 கேலி பேசுவது    Żartować
   0 0 கைப்பற்றுவது    Złapać
   0 0 சந்திப்பது    Spotykać
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    Mówić biegle
   0 0 சரிபார்ப்பது    Sprawdzać
   0 0 சலிப்படைவது    Być znudzonym
   0 0 சுத்தம் செய்வது    Prać
   0 0 தடுப்பது    Zakazywać, zabraniać
   0 0 திருடுவது    Kraść
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    Oddać
   0 0 துடைப்பது    Wycierać
   0 0 துளையிடுவது    Nudzić
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    Drażnić
   0 0 தோற்கடிப்பது    Pokonać
   0 0 நடுங்குவது    Potrząsać
   0 0 நடைபெறுவது    Mieć miejsce
   0 0 நம்புவது    Wierzyć
   0 0 நினைவுகூறுவது    Pamiętać
   0 0 நிரப்புவது    Wypełniać
   0 0 நீக்குவது    Usuwać
   0 0 பதிலளிப்பது    Odpowiadać
   0 0 பழகிப்போவது    Przyzwyczajać się do
   0 0 பாதுகாப்பது    Chronić
   0 0 பின்பற்றுவது    Iść za, kierować się czymś
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    Oddzielać
   0 0 புகார் கொடுப்பது    Narzekać
   0 0 போராடுவது    Walczyć
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    Znaczyć
   0 0 மாற்றுவது    Zmienić
   0 0 மீட்பது    Ratować
   0 0 மீண்டும் செய்வது    Powtarzać
   0 0 மூழ்குவது    Tonąć
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    Przekonywać
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    Obiecywać
   0 0 வாழ்த்துவது    Życzyć sobie, chcieć
   0 0 விடுவிப்பது    Wypuszczać
   0 0 விரிப்பது    Rozkładać
   0 0 விரும்புவது    Chcieć
   0 0 விளக்குவது    Tłumaczyć
   0 0 வெற்றிபெறுவது    Odnosić sukces
Languages: Tamil, Polština, více...
Lekce: Tamil-Polština, více...