பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Forskjellige verb 1Jazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: Norwegian