பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Vari Avverbi 148 words

0 0
Jazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: Italian
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    piuttosto
   0 0 அங்கே   
   0 0 அடிக்கடி    spesso
   0 0 அதிகமாக    più
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    Comunque…
   0 0 அநேகமாக    forse
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    forse
   0 0 அப்பொழுது    allora
   0 0 அரிதாக    raramente
   0 0 அறவே    del tutto
   0 0 ஆகையால்    quindi
   0 0 இங்கே    qui
   0 0 இன்னும்    ancora
   0 0 உண்மையிலேயே    veramente
   0 0 உறுதியாக    sicuramente
   0 0 எங்கே    dove
   0 0 எத்தனை    quanti
   0 0 என்ன    cosa
   0 0 எப்படி    come
   0 0 எப்பொழுதும்    sempre
   0 0 எவ்வளவு    quanto
   0 0 ஏனெனில்    perché
   0 0 ஏன்    perché
   0 0 ஒன்றாக    insieme
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    mai
   0 0 ஒரே ஒரு    solo
   0 0 கிட்டத்தட்ட    quasi
   0 0 கூட    anche
   0 0 சிறிது    un po`
   0 0 சில வேளைகளில்    qualche volta
   0 0 தலைகீழாக    sottosopra
   0 0 நடுவில்    in mezzo
   0 0 நன்கு    bene
   0 0 நிச்சயமாக    certo
   0 0 நிறைய    molto
   0 0 பொதுவாக    generalmente
   0 0 போதுமான    abbastanza
   0 0 மிகப் பல    troppi
   0 0 மிகவும்    molto
   0 0 மிகவும்    abbastanza
   0 0 மிகுதியாக    troppo
   0 0 மீண்டும்    ancora
   0 0 முன்னாள்    precedentemente
   0 0 மேலும்    anche
   0 0 மோசமாக    male
   0 0 யார்    chi
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    al contrario
   0 0 வழக்கமாக    solitamente
Languages: Tamil, Italština, více...
Lekce: Tamil-Italština, více...