பல்வேறு பெயரடைகள் - Vari AggettiviJazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: Italian