பல்வேறு பெயரடைகள் - Diverse AdjektiveJazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: German