பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 2 - Various Verbs 266 words

0 0
Jazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: English
Word Translation
   0 0 அனுமதிப்பது    to let
   0 0 அரட்டை அடிப்பது    to chatter
   0 0 அறிந்துகொள்வது    to know
   0 0 அழைப்பது    to invite
   0 0 இடைஞ்சல் ஏற்படுத்துவது    to disturb
   0 0 இணைப்பது    to attach
   0 0 இயலுதல்    to be able
   0 0 இழப்பது    to lose
   0 0 உடைப்பது    to break
   0 0 உருவாக்குவது    to create
   0 0 உலர்த்துவது    to dry
   0 0 ஊதுவது    to blow
   0 0 எதையாவது கழற்றுவது    to unscrew something
   0 0 எதையாவது திருகுவது    to screw something on
   0 0 எரிச்சல் காட்டுவது    to frown
   0 0 ஏமாற்றுவது    to deceive
   0 0 ஒரு தவறை செய்வது    to make a mistake
   0 0 ஓய்வெடுப்பது    to relax
   0 0 கண்விழிப்பது    to wake up
   0 0 கவலைப்படுவது    to worry about
   0 0 காலியாக்குவது    to empty
   0 0 கிழிப்பது    to tear
   0 0 கிழ்ப்படிவது    to obey
   0 0 கீழே போடுவது    to drop
   0 0 கீழ்ப்படிய மறுப்பது    to disobey
   0 0 குனிவது    to bend
   0 0 கேலி பேசுவது    to joke
   0 0 கைப்பற்றுவது    to capture
   0 0 சந்திப்பது    to meet
   0 0 சரளமாகப் பேசுவது    to speak fluently
   0 0 சரிபார்ப்பது    to check
   0 0 சலிப்படைவது    to be bored
   0 0 சுத்தம் செய்வது    to wash
   0 0 தடுப்பது    to forbid
   0 0 திருடுவது    to steal
   0 0 திரும்ப ஒப்படைப்பது    to give back
   0 0 துடைப்பது    to wipe
   0 0 துளையிடுவது    to bore
   0 0 தொந்தரவு செய்வது    to annoy
   0 0 தோற்கடிப்பது    to beat
   0 0 நடுங்குவது    to shake
   0 0 நடைபெறுவது    to take place
   0 0 நம்புவது    to believe
   0 0 நினைவுகூறுவது    to remember ...
   0 0 நிரப்புவது    to fill
   0 0 நீக்குவது    to remove
   0 0 பதிலளிப்பது    to answer
   0 0 பழகிப்போவது    to get used to
   0 0 பாதுகாப்பது    to protect
   0 0 பின்பற்றுவது    to follow
   0 0 பிரிந்துவிடுவது    to separate
   0 0 புகார் கொடுப்பது    to complain
   0 0 போராடுவது    to fight
   0 0 பொருள் சுட்டுவது    to signify
   0 0 மாற்றுவது    to change
   0 0 மீட்பது    to rescue
   0 0 மீண்டும் செய்வது    to repeat
   0 0 மூழ்குவது    to sink
   0 0 வற்புறுத்தி ஏற்றுக்கொள்ள வைப்பது    to persuade
   0 0 வாக்குறுதி அளிப்பது    to promise
   0 0 வாழ்த்துவது    to wish
   0 0 விடுவிப்பது    to release
   0 0 விரிப்பது    to unfold
   0 0 விரும்புவது    to want
   0 0 விளக்குவது    to explain
   0 0 வெற்றிபெறுவது    to succeed
Languages: Tamil, Angličtina, více...
Lekce: Tamil-Angličtina, více...