பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Various Adverbs 148 words

0 0
Jazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: English
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும்    rather
   0 0 அங்கே    there
   0 0 அடிக்கடி    often
   0 0 அதிகமாக    more
   0 0 அது இருக்கட்டும் ...    By the way ...
   0 0 அநேகமாக    maybe
   0 0 அநேகமாக ... போலும்    perhaps
   0 0 அப்பொழுது    then
   0 0 அரிதாக    rarely
   0 0 அறவே    at all
   0 0 ஆகையால்    therefore
   0 0 இங்கே    here
   0 0 இன்னும்    still
   0 0 உண்மையிலேயே    really
   0 0 உறுதியாக    surely
   0 0 எங்கே    where
   0 0 எத்தனை    how many
   0 0 என்ன    what
   0 0 எப்படி    how
   0 0 எப்பொழுதும்    always
   0 0 எவ்வளவு    how much
   0 0 ஏனெனில்    because
   0 0 ஏன்    why
   0 0 ஒன்றாக    together
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை    never
   0 0 ஒரே ஒரு    only
   0 0 கிட்டத்தட்ட    almost
   0 0 கூட    too
   0 0 சிறிது    a little bit
   0 0 சில வேளைகளில்    sometimes
   0 0 தலைகீழாக    upside down
   0 0 நடுவில்    in the middle
   0 0 நன்கு    well
   0 0 நிச்சயமாக    of course
   0 0 நிறைய    a lot
   0 0 பொதுவாக    generally
   0 0 போதுமான    enough
   0 0 மிகப் பல    too many
   0 0 மிகவும்    very
   0 0 மிகவும்    quite
   0 0 மிகுதியாக    too much
   0 0 மீண்டும்    again
   0 0 முன்னாள்    formerly
   0 0 மேலும்    also
   0 0 மோசமாக    badly
   0 0 யார்    who
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே    right side out
   0 0 வழக்கமாக    usually
Languages: Tamil, Angličtina, více...
Lekce: Tamil-Angličtina, více...