நிறங்கள் - Colors

சிவப்பு, வெள்ளை மற்றும் நீலம் பற்றி. All about red, white and blue

26 words

0 0
Jazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: English




Word Translation
   0 0 ஆரஞ்சு    orange
   0 0 இருள்    dark
   0 0 இளஞ்சிவப்பு    pink
   0 0 ஒரு-வண்ண    one-colored
   0 0 ஒளி    light
   0 0 ஓவியம் தீட்டுதல்    to paint
   0 0 கத்தரி நிறம்    purple
   0 0 கருப்பு    black
   0 0 சாம்பல் நிறம்    grey
   0 0 சிவப்பு    red
   0 0 செஞ்சிவப்பு    scarlet
   0 0 நிறச் சாயல்    a tint
   0 0 நிறம்    a color
   0 0 நீல பச்சை    turquoise
   0 0 நீலம்    blue
   0 0 பச்சை    green
   0 0 பல-வண்ண    many-colored
   0 0 பழுப்பு    brown
   0 0 பழுப்பு மஞ்சள்    beige
   0 0 பிரகாசமான    bright
   0 0 பொன்னிறம்    golden
   0 0 மஞ்சள்    yellow
   0 0 வண்ணமடித்தல்    to color
   0 0 வெண்கலம்    bronze
   0 0 வெள்ளி    silver
   0 0 வெள்ளை    white
Languages: Tamil, Angličtina, více...
Lekce: Tamil-Angličtina, více...