செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Materials, Substances, Objects, Tools42 words

0 0
Jazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: English
Word Translation
   0 0 ஆக்கப்பொருள்    material
   0 0 இரும்பு    iron
   0 0 உருகுதல்    to melt
   0 0 உலர்தல்    dry
   0 0 உலோகம்    metal
   0 0 ஊச்சியான    pointed
   0 0 எண்ணெய்    oil
   0 0 கடினமான    hard
   0 0 கனமான    heavy
   0 0 கம்பளி ஆடை    wool
   0 0 கரடு முரடான    rough
   0 0 கல்    a stone
   0 0 களிமண்    clay
   0 0 காகிதம்    paper
   0 0 குறுகிய    narrow
   0 0 குளிர் அடைதல்    to get cold
   0 0 குளிர்ச்சியான    cold
   0 0 குளிர்தல்    to cool down
   0 0 கூர்மையான    sharp
   0 0 சூடான    hot
   0 0 செங்கல்    a brick
   0 0 திரவம்    liquid
   0 0 திறந்த    open
   0 0 துணி    fabric
   0 0 துரு பிடித்தல்    to rust
   0 0 துளை    a hole
   0 0 தோல்    leather
   0 0 நனைதல்    to get wet
   0 0 நனைத்தல்    to wet
   0 0 நீராவி    steam
   0 0 பனிக்கட்டி    ice
   0 0 புத்தம் புதிய    brand-new
   0 0 மரப்பலகை    plank
   0 0 மரம்    wood
   0 0 மழுங்கிய    blunt
   0 0 மிருதுவான    soft
   0 0 மூடிய    closed
   0 0 மென்மையான    smooth
   0 0 மேற்பரப்பு    surface
   0 0 வழுக்குகிற    slippery
   0 0 வாடுதல்    to rot
   0 0 வெற்றிடம்    vacuum
Languages: Tamil, Angličtina, více...
Lekce: Tamil-Angličtina, více...