Różne Przysłówki 2 - 다양한 부사250 words

0 0
Jazyk slovíček: Polish
Překladový jazyk: Korean
Word Translation
      0 0 Biegle    유창하게
      0 0 Ciągle    꾸준히
      0 0 Cicho    조용히
      0 0 Cierpliwie    참을성 있게
      0 0 Daleko   
      0 0 Dobrowolnie    자발적인
      0 0 Gdzie indziej    다른 어딘가에
      0 0 Gdzieś    어딘가에
      0 0 Gorzej    더 나쁜
      0 0 Głośno    시끄럽게
      0 0 Już    이미
      0 0 Lepiej    더 좋은
      0 0 Mniej    더 적은
      0 0 Na początku    처음에
      0 0 Na szczęście    다행히도
      0 0 Następnie    다음의
      0 0 Naturalnie    당연히
      0 0 Nawet    심지어
      0 0 Nawet jeśli    비록 ~하지만
      0 0 Nawet jeśli    비록 ~할지라도
      0 0 Niedawno    최근에
      0 0 Niemniej jednak    그럼에도 불구하고
      0 0 Nigdzie    아무데도 ~않다
      0 0 Oczywiście    절대적으로
      0 0 oczywiście    확실히
      0 0 Osobiście    개인적으로
      0 0 Potem    ~ 뒤에
      0 0 Poważnie    심각하게
      0 0 Powoli    천천히
      0 0 Poza, na zewnątrz    밖에
      0 0 Późno    늦게
      0 0 Prosto    직진
      0 0 Przedtem    ~앞에
      0 0 Przynajmniej    적어도
      0 0 Rozważnie    신중하게
      0 0 Szczególnie    특히
      0 0 Szybko    빠르게
      0 0 Szybko    빠르게
      0 0 Teraz    지금
      0 0 Tyle samo    같은 것으로
      0 0 W końcu    마침내
      0 0 W lewo    왼쪽으로
      0 0 W prawo    오른쪽으로
      0 0 W szalony sposób    정상이 아닌 방식으로
      0 0 W zasadzie    사실은
      0 0 Wcześnie    일찍
      0 0 Wewnątrz    안에
      0 0 Więcej    더 많은
      0 0 Właściwie    적당하게
      0 0 Zamiast    ~대신에
Languages: Polština, Korejština, více...
Lekce: Polština-Korejština, více...