หญ้า  - 

หญ้า - 草Usage Examples

หญ้า (泰語)


(日语)