แฟนผู้หญิง  -  彼女

แฟนผู้หญิง - 彼女Usage Examples

แฟนผู้หญิง (泰語)


彼女 (日语)