ภรรยา  - 

ภรรยา - 妻Usage Examples

ภรรยา (泰語)


(日语)