เขียว  -  πράσινο

เขียว - πράσινο



Usage Examples

เขียว (泰語)


πράσινο (希腊语)