ดาวเคราะห์  -  ένας πλανήτης

ดาวเคราะห์ - ένας πλανήτης



Usage Examples

ดาวเคราะห์ (泰語)


ένας πλανήτης (希腊语)