ระมัดระวัง  -  προσεκτικός

ระมัดระวัง - προσεκτικός



Usage Examples

ระมัดระวัง (泰語)


προσεκτικός (希腊语)