แต่งงาน  -  παντρεύομαι (κάποιον)

แต่งงาน - παντρεύομαι (κάποιον)Usage Examples

แต่งงาน (泰語)


παντρεύομαι (κάποιον) (希腊语)