ภาพสะท้อน  -  μια αντανάκλαση

ภาพสะท้อน - μια αντανάκλαση



Usage Examples

ภาพสะท้อน (泰語)


μια αντανάκλαση (希腊语)