மூடுபனி  -  мъгла

Usage Examples

மூடுபனி (Tamil)


мъгла (保加利亚语)