மேகமூட்டம்  -  облачен

Usage Examples

மேகமூட்டம் (Tamil)


облачен (保加利亚语)