वसंत ऋतु  -  jaro

वसंत ऋतु - jaro



Usage Examples

वसंत ऋतु (北印度语)


jaro (捷克语)