שלוש  - 

שלוש - 三Usage Examples

שלוש (希伯来语)


(汉语)