ένα μουστάκι  -  un bigote

ένα μουστάκι - un bigoteUsage Examples

ένα μουστάκι (希腊语)


un bigote (西班牙语)


Esa señora tenía más bigote que mi padre.

Te van a reconocer fácilmente por ese vistoso bigote.

¿Cuánto tiempo tardó en crecerte el bigote?